blog-yazilari

VENEDİK MİMARİ BİENALİ 2016

Venedik’te iki yılda bir düzenlenen Venedik Mimari Bienali 28 Mayıs-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşiyor.
Mimari alandaki en önemli etkinliklerden biri olan Venedik Mimari Bienali, 1980 yılından beri büyük bir katılım ile gerçekleştiriliyor.

Dünyanın önde gelen mimarlık etkinliklerinden biri olan Venedik Bienali 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi, 28 Mayıs-27 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı, koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu’nda yer alacak projenin belirlenmesi için iki aşamalı bir açık çağrı yapıyor. Açık çağrının ilk aşaması için son başvuru tarihi 23 Ekim 2015 olarak belirlendi.

Mimar, tasarımcı, sanatçı, tarihçi, eleştirmen, küratör, kuramcı gibi ilgili alanlarda çalışan kişi ve kurumların katılımına açık olan başvurular, iki aşamalı bir değerlendirme sonrasında seçilecek. İlk aşamada başvuruların Türkiye Pavyonu sergisinin kavramsal çerçevesini belirlemesi isteniyor. Projelerin, mimarlık alanındaki güncel sorunları yeni fikir ve kavramlar üzerinden yerel, bölgesel ve küresel boyutlarda tartışmaya açabilen, mimarlık veya mimarlık ötesi kavramları alternatif disiplinlerarası yaklaşımlarla keşfedebilen bir kavramsal çerçeve sunması bekleniyor. İkinci aşamada ise projelerin, yöntem, küratöryel ekip, yayınlar ve bütçe gibi konular üzerinden değerlendirilmesi planlanıyor.